Raspored novoupisane djece i termini prilagodbe

 
 
Dječji vrtić Bajka
Zorkovačka 8
10000 Zagreb
 
 
RASPORED NOVOUPISANE DJECE I TERMINI PRILAGODBE
 
 
   
 
   
GDPR BROJ OBJEKT ODGOJNA SKUPINA TERMIN PRILAGODBE
4WI6IB Humska Senzomotorika 06.09. u 09:00h
DNVL7V    Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 9:15h
6K65M1 Zorkovačka Senzomotorika 06.09. u 9.15h
UMQ3AO Humska Mlađa jaslička 01.09. u 9:15h
JH2UVJ Zorkovačka Senzomotorika 01.09. u 9:15h
LUFQXE Humska 2. starija jaslička 06.09. u 09:00h
5Q8FCK Zorkovačka 2. srednja vrtić 01.09. u 9:00h
JBX0V1 Opatijski trg 1. starija jaslička 01.09. u 10:00h
LW2AO9 Humska Senzomotorika 01.09. u 10:00h
VRZ3NR Zorkovačka Senzomotorika 01.09. u 8:30h
YVTFUE Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 8:30h
C0CXWN Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 8:30h
PF408Q Zorkovačka Mlađa jaslička 06.09. u 9:15h
QY9ZFW Opatijski trg Mješovita vrtić 01.09. u 9:00h
3T388M Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 10:00h
MEK464 Opatijski trg 2. starija jaslička 20.09. u 8:30h
LQWV0I Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 10:00h
DWZC87 Zorkovačka Smjene jaslice 06.09. u 10:00h
NS1QBX Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 10:00h
7CM3TY Humska Senzomotorika 01.09. u 08:30h
BFO10Q Humska 2. starija jaslička 01.09. u 10:00h
82A612 Vrbani Mješovita jaslička 01.09. u 09:00h
K7FINC Humska Senzomotorika 01.09. u 09:15h
DHMYBV Humska Senzomotorika 01.09. u 10:00h
GBASZF Zorkovačka Mlađa jaslička 06.09. u 8:30h
WXJE79 Humska Senzomotorika 01.09. u 9:15h
IGKYM5 Humska Mlađa jaslička 06.09. u 9:00h
I84DEF Humska Mlađa jaslička 01.09. u 8:30h
A7SDTL Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 9:15h
JTNJRJ Opatijski trg 1. starija jaslička 01.09. u 8:30h
SX1M0F Humska 2. starija jaslička 04.10. u 9:00h
ZS95FQ Humska Senzomotorika 01.09. u 10:00h
2Z95TF Zorkovačka Mlađa jaslička 06.09. u 8:30h
DP4RP8 Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 8:30h
OUJUWT Zorkovačka Senzomotorika 20.09. u 9:00h
UP92MP Vrbani Senzomotorika 13.09. u 9:00h
T3M6ZG Opatijski trg 1. starija jaslička 01.09. u 8:30h
LGCAC4 Opatijski trg 1. starija jaslička 20.09. u 8:30h
B5KR1P Opatijski trg 1. starija jaslička 06.09. u 8:30h
Z3M6X9 Humska Senzomotorika 01.09. u 08:30h
G48TWV Humska Mlađa jaslička 01.09. u 10:00h
G01Q5P Vrbani Senzomotorika 06.09. u 9:00h
QDIA9P Zorkovačka Senzomotorika 01.09. u 8:30h
JGH2NB Zorkovačka Smjene jaslice 06.09. u 10:00h
KRSLJL Vrbani Mješovita jaslička 01.10. u 9:00h
ICWJS7 Vrbani Senzomotorika 06.09. u 9:45h
QDMQVG Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 8:30h
3RBSXE Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 10:00h
G10L8L Zorkovačka Senzomotorika 01.09. u 8:30h
O9NWLP Zorkovačka Senzomotorika 06.09. u 8:30h
O69CIX Humska Mlađa jaslička 01.09. u 08:30h
097HJZ Zorkovačka Smjene jaslice 06.09. u 09:15h
QK969R Vrbani Senzomotorika 27.09. u 9:00h
LOC85E Zorkovačka Smjene jaslice 01.09. u 09:00h
D1TSTC Humska Senzomotorika 01.09. u 10:45h
HFIUF8 Humska Senzomotorika 01.09. u 10:45h
8M3SXU Humska Senzomotorika 01.09. u 10:45h
EQD86N Opatijski trg 2. starija jaslička 07.09. u 8:30h
SYJAWQ Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 10:00h
4ISB3U Zorkovačka Mlađa jaslička 06.09. u 10:00h
8BWP9F Vrbani Mješovita jaslička 06.09. u 9:00h
3105CD Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 09:15h
9F0BF8 Zorkovačka Mlađa jaslička 06.09. u 10:00h
D1XK76 Vrbani Mješovita jaslička 06.09. u 9:00h
CXP1EV Humska Mlađa jaslička 01.09. u 10:45h
0RNPCB Humska Mlađa jaslička 01.09. u 10:45h
WZY1Y2 Vrbani Senzomotorika 06.09. u 8:30h
E7FCRS Zorkovačka Senzomotorika 01.09. u 9:15h
EHDWH7 Zorkovačka Senzomotorika 01.09. u 10:00h
WLIPIB Humska Mlađa jaslička 06.09. u 9:00h
J2GJ0C Humska Senzomotorika 20.09. u 9:00h
AJ1DO3 Opatijski trg 2. starija jaslička 13.09. u 08:30h
VIXMII Zorkovačka Mlađa jaslička 06.09. u 09:15h
7XQ8AU Zorkovačka Smjene jaslice 01.09. u 08:30h
7QNWU9 Humska Senzomotorika 06.09. u 9:00h
JR3BYA Zorkovačka Senzomotorika 13.09. u 9:00h
HSR78E Humska Mlađa jaslička 06.09. u 10:00h
NVV11Y Opatijski trg 2. starija jaslička 13.09. u 08:30h
KI5ZX6 Opatijski trg 2. starija jaslička 13.09. u 08:30h
GDLJEJ Vrbani Mješovita vrtić 01.09. u 9:00h
9VJWS5 Opatijski trg 1. starija jaslička 01.09. u 9:15h
3SPX1Q Opatijski trg 1. starija jaslička 01.09. u 9:15h
NL5JHY Opatijski trg 1. starija jaslička 01.09. u 9:15h
BF70G1 Humska Mlađa jaslička 01.09. u 10:00h
JV89DF Zorkovačka Senzomotorika 01.09. u 10:00h
OE38U1 Humska Mlađa jaslička 06.09. u 9:00h
CA3YKP Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 08:30h
EU4Z6Z Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 08:30h
ABKOS3 Zorkovačka Mlađa jaslička 20.09. u 09:00h
0VA6DQ Opatijski trg 2. starija jaslička 01.09. u 09:15h
LQ7FID Humska Mlađa jaslička 01.09. u 9:15h
CK4X9X Zorkovačka Starija jaslička 20.09. u 09:00h
RJX78Y Zorkovačka Senzomotorika 20.09. u 09:00h
M4EO55 Zorkovačka Senzomotorika 06.09. u 08:30h
TGSD58 Zorkovačka Starija jaslička 13.09. u 08:30h
WDGYGP Zorkovačka Smjene jaslice 06.09. u 09:15h
DDK84G Humska Mlađa jaslička 01.09. u 8:30h
J351SL Zorkovačka Smjene jaslice 06.09. u 08:30h
DR9SKT Humska Mlađa jaslička 01.09. u 10:00h
XS8YWR Zorkovačka Smjene jaslice 01.09. u 09:00h
WBNTKG Opatijski trg 1. starija jaslička 20.09. u 8:30h
R2TE89 Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 9:15h
1KY9E8 Humska Senzomotorika 20.09. u 9:00h
AZTHWM Humska 1.starija jaslička 06.09. u 9:00h
LC5UZX Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 10:00h
0MXW1J Humska Mlađa jaslička 01.09. u 9:15h
F6ZHX8 Zorkovačka Smjene jaslice 06.09. u 08:30h
LYTEH7 Humska Senzomotorika 01.09. u 9:15h
093XXG Vrbani Senzomotorika 06.09. u 9:00h
DBU8XN Zorkovačka Mlađa jaslička 01.09. u 09:15h
V2PCT6 Vrbani Senzomotorika 01.09. u 8:30h
WXT02O Humska Mlađa jaslička 01.09. u 10:00h
2GX29X Humska Senzomotorika 01.09. u 10:00h
KBSUBG Opatijski trg 2. starija jaslička 13.09. u 8:30h
ZX4QPA Vrbani Mješovita jaslička 01.09. u 8:30h
UDEV8L Zorkovačka Smjene jaslice 06.09. u 10:00h
3EWXEH Zorkovačka Mlađa jaslička 06.09. u 9:15h
HTYQJH Zorkovačka Engleski program 01.09. u 8:30h
86Q8N2 Zorkovačka Mješovita vrtić 01.09. u 9:00h
F5CB9Z Zorkovačka Engleski program 01.09. u 9:00h
59HUA8 Zorkovačka Montessori 01.09. u 9:00h
1WSOD1 Vrbani Engleski program 01.09. u 9:00h
PFA6CY Opatijski trg 1. starija jaslička 06.09. u 8:30h
X6EELY Zorkovačka Likovni program 06.09.. u 9:00h
FSRD84 Selska Srednja vrtić 06.09. u 9:00h
4H54XJ Zorkovačka 2. starija vrtić 01.09. u 9:00 h
BOKPAO Zorkovačka Mlađa vrtić 01.09. u 9:15h
RLQR6D Zorkovačka Mlađa vrtić 01.09. u 8:30h
CL8EIU Zorkovačka 2. starija vrtić 01.09. u 8:30 h
BRS3I0 Zorkovačka Likovni program 01.09. u 9:00h
FDRTMS Zorkovačka Montessori 06.09. u 9:00h
XNYYFT Zorkovačka Engleski program 01.09. u 8:30h
SLXB5I Zorkovačka Engleski program 01.09. u 8:30h
T58PH0 Zorkovačka Montessori 01.09. u 8:30h
4INL4K Opatijski trg Srednja vrtić 13.09. u 8:30h
 
 
 
Poštovani roditelji,
Molimo Vas da za termine roditeljskih sastanaka pratite web stranicu.
S poštovanjem
Stručni tim Vrtića

Ispiši stranicu