Prijelazi unutar istog vrtića, između objekata

Poštovani roditelji!

Ako želite da se Vaše dijete od 01.09.2021. premjesti u neki od naših objekata, molimo Vas da na web stranicama Dječjeg vrtića "Bajka" preuzmete i popunite Zamolbu o prijelazu između objekata, te ju vlastoručno potpisanu pošaljete na e-mail adresu pedagogdvbajka@gmail.com, najkasnije do  26.03.2021. godine.

Ovi podaci potrebni su nam kako bismo na vrijeme napravili odgovarajuću organizaciju rada i kvalitetno se pripremili za početak nove pedagoške godine.

Obavijest o statusu zahtjeva za premještaj u drugi objekt roditelji će dobiti u lipnju 2021. godine.
 
Zahvaljujemo na suradnji!
 
1. Obavijest o mogućnosti prijelaza djeteta na drugi objekt unutar Dječjeg vrtića "Bajka" za pedagošku godinu 2021./2022. godinu 
 
2. Zamolba za prijelaz djeteta na drugi objekt

Ispiši stranicu