Lista prednosti upisa

SVIBANJ 2024.
 
Temeljem članka 25. Pravilnika o upisu u DV Bajka, Stručno povjerenstvo za upise
utvrđuje listu prednosti koja se ažurira svakih 30 dana.


GDPR Broj

Datum rođenja

Bodovi

NAPOMENA

QMJGP8

13.03.2019

70

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

2AK1YT

07.05.2017

65

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

6HPQSP

28.05.2018

65

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

A2S8MT

10.02.2019

65

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

A0DXZ1

19.07.2017

61

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

L49X9F

14.03.2018

61

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

E7387E

24.10.2017

60

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

3D6CI1

18.03.2019

60

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

QIYUBZ

07.02.2019

56

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

IATW73

03.11.2016

55

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

AFRJD3

14.11.2017

55

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

5K8TC1

19.10.2018

55

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

2BY1DT

21.11.2018

55

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

DQ1P1C

25.08.2018.

51

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

0298GM

30.04.2021

31

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

DOSE7X

01.07.2020

21

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

NRHK70

30.03.2021

21

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

WH27FY

30.03.2021

21

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

JPNSL5

19.12.2022

21

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

M3RFF7

31.03.2017

20

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

73WI87

15.11.2018

20

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

T30DF2

22.01.2020

20

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

8JR8ZD

12.12.2018

16

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

UE08PO

28.09.2020

16

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

XNIEG0

19.12.2020

16

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

KJB26V

30.07.2022

16

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

1XMTYG

07.12.2022

16

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

J8AKTS

16.01.2023

16

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

H3IIXE

03.06.2022

16

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

HB506S

01.02.2021

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

TSLS0M

16.08.2021

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

819QLG

13.03.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

7KL4NY

23.04.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

N63YOJ

23.04.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

2UHOAN

23.04.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

HSD2GC

06.07.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

WR57OE

08.07.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

G1NNPJ

11.07.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

F45FPK

16.07.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

YBCOWI

20.07.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

622MGU

21.07.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

93OSSK

11.09.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

CAVNB5

13.09.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

K0I6PX

15.09.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

YC5EJY

23.09.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

WZ2135

15.10.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

7PEAHQ

15.10.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

4F3YTT

19.10.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

0B21OJ

20.10.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

PUJTG3

27.10.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

O4Q3DB

27.10.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

4ZCA66

03.11.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

SD4L4B

07.11.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

5ZE632

07.11.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

IQBJ0E

09.11.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

GVPLV6

01.12.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

ZJPA2I

22.12.2022

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

R72SA8

25.05.2019

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

S51YCR

14.09.2020

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

RL3H5F

04.06.2021

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

9VOJOA

23.09.2021

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

AVX2UM

20.12.2021

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

Q2Z67U

07.11.2021

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

TUZR9G

20.10.2021

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

4HFSJN

20.10.2021

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

4PJSZG

23.01.2022

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

9J58QU

11.08.2022

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

VG2ESW

26.08.2022

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

DYWO95

11.09.2022

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

RBHFRC

22.12.2022

11

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

6F7FWG

04.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

U3EMOH

06.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

ART4OQ

07.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

O98FU9

15.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

U180SI

19.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

IKGUF7

25.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

R77YVG

28.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

Q4YR9U

28.01.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

SGY1ZY 

29.01.2023.

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

XKYX6Z

01.02.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

W1C4Z7

10.03.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

PRHWVD

20.03.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

O05AFO

22.03.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

QNN4FK

03.05.2023

11

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

E94ABJ

21.02.2020

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

CFFZ7X

04.07.2020

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

ALRLYX

05.11.2020

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

W4AXWF

08.03.2022

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

TW03GL

22.04.2022

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

LTV24K

08.07.2022

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

AE5WE3

17.10.2022

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

VFSYE5

21.02.2020

10

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

N3KHH5

21.02.2020

10

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

LW74AC

11.08.2022

10

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

WCF8BY

17.02.2023

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

5T5W6R

26.03.2023.

10

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

KC43QI

21.11.2019

6

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

IKOM7I

06.02.2020

6

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

4455Q2

20.03.2020

6

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

H859RE

23.09.2020

6

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

8Q5T7A

23.09.2020

6

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

1M5LMX

16.02.2022

6

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

46TTKV

02.04.2022

6

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

HJE49T

11.09.2019

5

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

XJAPW9

27.09.2021

5

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

XJAPW9

27.09.2021

5

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

8EJJKB

29.05.2019

5

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

L39KVO

26.09.2019

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

UD9V2Y

06.11.2019

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

AMYNZV

30.03.2020

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

XJSLRT

04.11.2020

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

6P1RAP

27.12.2020

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

FJC8BF

08.02.2021

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

RMMNCF

02.05.2021

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

73ZDJ4

21.05.2021

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

DA6NL1

15.07.2021

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

DBSOOG

06.03.2022

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

R3MDU5

22.03.2022

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

KUS7FO

19.09.2022

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

6ZZNS5

26.09.2022

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

OY5NIA

22.11.2022

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

XQ9A8N

04.05.2022

1

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

GM8JPQ

31.01.2023

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

TV6Z8F

17.03.2023

1

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

JKHXAH

21.07.2021

0

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

MURYP1

21.07.2021

0

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

KPQ2DT

10.01.2022

0

Nema slobodnih prostornih kapaciteta sukladno planu upisa

FOG16A

24.09.2020

0

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

BJ4JUO

09.11.2020

0

Druga i treća kategorija prednosti prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 'Bajka' (čl. 7., 8. i 9.)

 
Članak 25.
Po objavi konačnih rezultata upisa djece u Dječji vrtić, redoslijed neprihvaćenih zahtjeva za upis djece temelj je za utvrđivanje Liste prednosti za upis djece u Dječji vrtić tijekom pedagoške godine (u daljnjem tekstu: Lista prednosti) ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili se prošire prostorni kapaciteti dječjeg vrtića.
Stručno povjerenstvo utvrđuje i vodi, a Dječji vrtić objavljuje na svojim internetskim stranicama Listu prednosti za tekuću pedagošku godinu do provedbe redovitih upisa za novu pedagošku godinu. Lista prednosti na internetskim stranicama ažurira se najmanje svakih 30 dana.
Zahtjevi roditelja za upis djece s priloženom dokumentacijom predani tijekom pedagoške godine bodovat će se sukladno kriterijima iz čl. 10. ovoga pravilnika, a djeca će biti uvrštena na odgovarajuće mjesto na Listi prednosti temeljem grupe prednosti (prema člancima 7., 8. i 9. ovoga pravilnika), ukupnog broja bodova i datuma rođenja.
Djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine nisu navršila godinu dana života, a nalaze se na listi neprihvaćenih zahtjeva, nakon navršene prve godine života, a temeljem predanog zahtjeva i dokumentacije roditelja bodovat će se sukladno kriterijima iz čl. 10. ovoga pravilnika te će biti uvrštena na odgovarajuće mjesto na Listi prednosti temeljem ukupnog broja bodova i datuma rođenja.
Djeca koja se temeljem zahtjeva roditelja i ostvarenih rezultata upisa nalaze na Listi prednosti, a ukoliko se tijekom pedagoške godine promijeni status roditelja ili djeteta i na temelju dopunjene dokumentacije roditelja promijeni grupu prednosti (prema člancima 7., 8. i 9. ovoga pravilnika) ili/i ostvaren ukupan broj bodova, bit će uvrštena na odgovarajuće mjesto na Listi prednosti, sukladno novom ukupnom broju bodova i datumu rođenja.
 
Članak 29.
Dječji vrtić provodi upise tijekom cijele pedagoške godine, a slobodna mjesta po dobnoj skupini popunjavaju se prema utvrđenoj Listi prednosti iz članka 25. ovoga pravilnika, na način da Stručno povjerenstvo iz čl. 14. stavka 5. ovoga pravilnika pisanim putem poziva na inicijalni razgovor roditelje prvog neupisanog djeteta na Listi prednosti prema ostvarenom ukupnom broju bodova i datumu rođenja.
Ako roditelji djeteta koje je ostvarilo pravo na upis sukladno stavku 1. ovoga članka ne sklope ugovor s Dječjim vrtićem u roku od 15 dana od stjecanja prava na upis djeteta, smatrat će se da su odustali od upisa u Dječji vrtić, podaci o tom djetetu bit će brisani s Liste prednosti, a Stručno povjerenstvo iz čl. 14. stavka 5. ovoga pravilnika pozvat će na inicijalni razgovor roditelje i dijete koje je sljedeće na Listi prednosti, sukladno slobodnom mjestu po dobnoj skupini.

Predsjednica Stručnog povjerenstava:                                                              

                  
Ivna Batarelo, prof. paed.

                                         

Ispiši stranicu