Prehrana

 

KULINARSTVO U NAŠEM VRTIĆU


Pravilna prehrana u dje
čjim vrtićima Grada Zagreba


 

Kvaliteta i raznovrsnost namirnica i ukusno pripremljena jela, prilagođenost dobi i potrebama djece, estetski primamljivi obroci i zdravstveno ispravna hrana odlike su kvalitetne prehrane djece. U našem vrtiću o tome se brine cijeli tim stručnih radnika. 


Kreiranje jelovnika u našem vrtiću 

Jelovnik se planira tjedno a sastavlja ga komisija: voditelj prehrane i glavna kuharica.Jelovnik se bazira na preporukama Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi “ koji je publiciran od strane zdravstvenih voditeljica dječjih vrtića a u čijoj je izradi sudjelovala i zdravstvena voditeljica vrtića Bajka. Posebna odlika prehrambenog tima je motivacija i spremnost za primjenu suvremenih nutricionističkih načela u načinu pripreme jela, kombiniranju , promociji i upotrebi visokovrijednih namirnica.


Zdravstvena ispravnost jela i higijena

Među prvim vrtićima smo koji je uveo HACCP sustav odnosno sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti obroka, koji kontrolira sve procese u pripremi i distribuciji jela za djecu, kako bi se uklonila bilo kakva mogućnost kontaminacije hrane odnosno mogućnost otrovanja hranom.Uz sam HACCP,-interni sustav kontrole , kontrolu vrši i Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba . ZZZJZ analizira uzorke hrane u odnosu na bakteriološku ispravnost i kvalitativno/kvantitaivne vrijednosti te također provodi kontrolu higijene prostora i osoblja uzimajući uzorke briseva sa površina opreme i sa ruku djelatnika.

 

 


Ispiši stranicu