Roditelji

Suradnja s roditeljima započinje s inicijalnim intervjuom prilikom upisa djeteta u vrtić. Roditelji i vrtić već tada počinju s razmjenom važnih informacija u svrhu osiguravanja što boljeg zadovoljenja potreba djeteta. Od roditelja se prikupljaju podaci o navikama i potrebama djeteta, dotadašnjim iskustvima s jaslicama/vrtićem i sl.

Suradnja s roditeljima odvija se svakodnevno, ponajprije kroz razmjenu informacija s odgajateljima, te kroz roditeljske kutiće svake skupine. Na taj način roditelji su uvijek informirani o dnevnim ili tjednim događanjima u skupini svog djeteta, o važnim događajima tijekom godine, promjenama i sl.

Jedan od važnijih oblika suradnje su individualni razgovori koje odgajatelji nude roditeljima djece kako bi ih informirali o svakodnevnom funkcioniranju njihova djeteta, njegovim razvojnim mogućnostima i potrebama, te pružili stručan savjet o poticanju psihofizičkog razvoja djeteta. Svaki roditelj u bilo kojem trenutku može i sam zatražiti individualni razgovor s odgajateljima skupine.

Suradnja stručnih suradnika s roditeljima odvija se tijekom cijele godine kroz individualne savjetodavne, i savjetodavno-tretmanske razgovore, koji se također dogovaraju individualno prema potrebama i interesu roditelja te mogućnostima i područjima rada stručnih suradnika


Ispiši stranicu