Procedura ispisa djece iz vrtićaPrema Ugovoru o ostvarenju redovitog programa predškolskog djeteta korisnik usluga koji ispisuje dijete iz vrtića dužan je javiti se računovodstvu vrtića 15 dana prije ispisa, te platiti sve troškove programa.


Ako dijete ne boravi u vrtiću dulje od mjesec dana, korisnik usluga dužan je najkasnije do 45 dana dostaviti vrtiću pisanu obavijest o razlozima izostanka djeteta. U slučaju da korisnik usluga nije dostavio vrtiću pisanu obavijest o ispisu niti obavijest o razlozima duljeg izostanka,smatrat će se da je dijete ispisano iz vrtića protekom 60 dana od posljednjeg dana boravka dijeteta u programu, a korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove programa do tog roka.

Vrtić može otkazati pružanje usluga ukoliko korisnik usluga ne plati dospjele troškove programa najkasnije u roku 30 dana od danadospjeća obveze, a potraživanja će se naplatiti putem ovrhe.

Vrtić može otkazati pružanje usluge i u drugim slučajevima utvrđenim općim aktima vrtića.


 

ZAHTJEV ZA ISPIS.docx


Ispiši stranicu