Cijena redovitog programa

 Poštovani roditelji/skrbnici,

ukoliko želite ostvariti pravo na olakšice za plaćanje vrtića, dužni ste popuniti, potpisati i priložiti sljedeću dokumentaciju najkasnije do 28.veljače 2022.godine:

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICE sa priloženim Izjavama koji možete preuzeti ovdje ili kod Vašeg matičnog odgojitelja u skupini, od 01.02.2022. godine.

PRILOZI uz Zahtjev za ostvarivanje olakšica (predaje se do 28.03.2022. - a po mogućnosti i ranije ukoliko možete):
Ø  Potvrda o visini dohotka i primitaka za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva za 2021. godinu (vidljiva sva primanja) sa Porezne uprave Ministarstva financija. Potvrdu možete skinuti s aplikacije e- građanin. (3 sigurnosna razina)
Obrtnici predaju PO-SD obrazac za 2021. godinu.
Ukoliko se predaju potvrde o plaći, mirovini, bolovanju (HZZO), rodiljne i roditeljske potpore (HZZO), na potvrdama mora biti iskazano svih 12 mjeseci sa iznosima. Svaki dohodak iskazan je na zasebnoj potvrdi.
Ø  Dokaze o nezaposlenosti i/ili visini naknade za vrijeme nezaposlenosti (Zavod za zapošljavanje).
Ø  Potvrda iz banke o iznosu uplaćenog stambenog kredita u 2021. godini (12 anuiteta) sa kopijom Ugovora o kreditu – nekretnina kojom se rješava stambeno pitanje obitelji (prva strana sa strankama, stranice na kojima je vidljivo: rate kredita, trajanje, adresa nekretnine koja je predmet Ugovora, potpisi te pečat i ovjera javnog bilježnika).
Ø  Potvrda o uplaćenim mjesečnim iznosima najamnine u 2021. godini (najviše 12 mjesečnih najamnina) sa kopijom Ugovora o najmu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavac.
Ø  Dokaz o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva.
Ø  Ukoliko postoji novi član kućanstva, upišite OIB te dostavite dokaz o prebivalištu.

Obavijest za ostvarivanje prava na olakšice ćete dobiti zajedno sa Zahtjevom za ostvarivanje olakšica prilikom preuzimanja u skupini, a istu možete preuzeti ovdje.

 NAPOMENA!
  1. Ukoliko roditelji predaju kompletno popunjen i potpisan Zahtjev te prpadajuće Izjave , a ne prilože ostalu dokumentacijucijena vrtića iznosit će 600,00 kn.
  2. Ukoliko roditelji ne predaju zahtjev i pripadajuće izjave, obračunat će im se puna ekonomska cijena (1900,00 kn).
  3. Ukoliko roditelji/skrbnici imaju dvoje ili više djece koja pohađaju vrtić, potrebno je za svako dijete zasebno priložiti  Zahtjev za ostvarivanje olakšica zajedno s prilozima te na naslovnoj stranici zahtjeva navesti ime drugog djeteta.
  4. Dokumentaciju za plaćanje vrtića potrebno je predati matičnom odgojitelju u odgojnoj skupini vašeg djeteta kako se ne bi stvarale gužve pred računovodstvom (dokumentacija neka bude zatvorena u koverti s imenom i prezimenom djeteta i nazivom odgojne skupine koju dijete pohađa).
 
Unaprijed hvala na razumijevanju i suradnji, 
Računovodstvo DV Bajka

 
 

Ispiši stranicu