Područni objekti

CIGLENICA 
 
Područni objekt Humska 1

T: 01/ 3643-327

12 odgojnih skupina redovnog programa:

 • 3 skupine za djecu od 1 do 2 godine
 • 2 skupine za djecu od 2 do 3 godine
 • 2 skupine za djeu od 3 do 4 godine
 • 2 skupine za djecu od 4 do 5 godina
 • 2 skupine za djecu od 5 do OŠ
 • 1 skupina za djecu od 4 do OŠ (posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika)
 

SELSKA
 
Područni objekt Selska 95

T: 01/ 3026-162

3 odgojne skupine redovnog programa:

 • 1 skupina za djecu od 2 do 3 godine
 • 2 skupina za djecu od 5 do OŠ
 

PONGRAČEVO
 
Područni objekt Opatijski trg 9

T: 01/ 3695-959

4 odgojnih skupina:

 • 1 starija jaslička za djecu od 2 do 3 godine
 • 2 vrtičke skupine od 4 do OŠ
 • 1 skupina za djecu s poremećajem iz spektra autizma

 
VRBANI

Područni objektKuzminečka 12
 
T: 01/ 6471-045

11 odgojnih skupina: 

 • 3 starije jasličke za djecu od 2 do 3 godine
 • 2 mlađe vrtićke za djecu od 3 do 4 godine 
 • 1 srednja vrtićka za djecu od 4 do 5 godine
 • 1 mješovita vrtićka za djecu od 4 do 5 godine
 • 4 skupine za djecu s poremećajem iz spektra autizma   


Ispiši stranicu