Centralni objekt

CENTRALNI OBJEKT  ZORKOVAČKA 8 

T: 01/ 3692-062, 01/ 3699-015
F: 01/ 3027-322

13 odgojnih skupina redovnog programa.

-od toga 2 skupine za djecu u smjenskom program: 


Ispiši stranicu