Centralni objekt

CENTRALNI OBJEKT  ZORKOVAČKA 8 

T: 01/ 3692-062, 01/ 3699-015
F: 01/ 3027-322

13 odgojnih skupina redovnog programa:

  • 1 mlađa jaslička za djecu od 1-2 godine
  • 2 mješovita jaslička za djecu od 1 do 3 godine
  • 2 starije jasličke za djecu od 2 do 3 godine
  • 2 mlađe vrtićke za djecu od 3 do 4 godine
  • 1 srednja vrtićka za djecu do 4 do 5 godina
  • 2 starije vrtićke za djecu od 5 do OŠ
  • 2 mješovita vrtićka za djecu od 3 do OŠ
  • 1 mješovita vrtićka za djecu od 4 do OŠ (posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika)
Od toga 2 skupine za djecu u smjenskom program: 
  • 1 mješovita jaslička skupina za djecu od 1 do 3 godine
  • 1 mješovita vrtićka skupina za djecu od 3 do OŠ


Ispiši stranicu