Upravno vijeće

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova:

- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
 
Dječji vrtić "Bajka" kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informira javnost o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća te vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad te broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Fizičkim osobama i predstavnicima pravnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bajka" pod uvjetom da svoj dolazak najave vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic.bajka@zagreb.hr
Uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona zbog dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
Istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica.
Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja.
Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
Dječji vrtić "Bajka" nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona.

Poslovnik o radu Upravnog vijećaIspiši stranicu