Djeca s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju

Informacije o načinima rada s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju (identifikacija, praćenja, individualizirani programi rada)

Sastavni dio rada stručnih suradnika u vrtiću je i praćenje rasta i razvoja svakog djeteta.

Ponekad se tek nakon uključivanja djeteta u skupinu tek mogu uočiti razvojna odstupanja djeteta. Bez obzira na to kolika ta odstupanja jesu, smatramo da je važno adekvatno poticati dijete kako bi se optimalizirao razvojni ishod. Za svako pojedino dijete, ovisno o području odstupanja, kreiraju se preporuke za poticanje razvoja koje provode odgajatelji u svakodnevnoj interakciji s djecom.

Za djecu s teškoćama kreira se individualizirani program rada koji se provodi u skupini djeteta, a prema procjeni članova tima dijete se uključuje i u praćenje i/ili tretman pojedinog stručnog suradnika.

Naglasak u radu s djecom s teškoćama i posebnim potrebama je na korisnosti integracije među tipične vršnjake jer je vrtić zapravo jedino mjesto gdje djeca predškolske dobi imaju prilike „uvježbavati“ socijalne vještine i razvijati igru uz stručno poticanje i podršku razvoju.

Ovisno o potrebama djeteta, moguće je prilagoditi prostor i materijalne uvjete, aktivnosti i/ili sadržaje rada, postupke i/ili načine interakcije odgajatelja i edukacirati vršnjake u postupanju.


Ispiši stranicu