Popis radnika

Radnici DV "Bajka"

Ravnateljica:   dr.sc. Marina Lujić; ravnatelj@vrtic-bajka.hr

Stručni tim:

 

Pedagoginje: Ivna Batarelo (zamjena: Monika Gudlin), Ariana Prce; pedagogdvbajka@gmail.com

Psihologinje: Nena Rakvin, Sanja Musa; psiholog@vrtic-bajka.hr

Rehabilitatorice: Sanda Vrljičak
, Vanja Baketa Tomazetić; defektolog@vrtic-bajka.hr

Logopedinje: Ana-Marija Borić (zamjena Ana Pelivan), Ivana Horvat; logoped@vrtic-bajka.hr
 

Zdravstvene voditeljice: Ivana Andrijanić, Ivana Vukelić; zdravlje.bajka@gmail.com Tajnica:  Anita Domjanković pravnik@vrtic-bajka.hr

Administrativni djelatnik:   Marija Šaravanja; tajnistvo@vrtic-bajka.hr  


Računovodstvo: bajka.racun@gmail.com  

Danijela Katulić, voditeljica računovodstva

Maja Škrinjar, administrativno-računovodstveni djelatnik

Kristina Gregović, administrativno-računovodstveni djelatnik (zamjena Petra Turčić)

Odgojni djelatnici - odgojitelji i medicinske sestre: 99

Rehabilitatora u posebnim skupinama:  4

Tehnička služba: 43 djelatnika (glavna kuharica, kuharice, pomoćne kuharice, spremačice, domari, pralja, pralja-švelja, ekonom, voditelj prehrane).


Ispiši stranicu