Prilagodba djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju

Kada su u pitanju djeca s posebnim potrebama, bilo da je riječ o nekom zdravstvenom stanju, prolaznim razvojnim ili emocionalnim stanjima, najbolje što roditelj može učiniti za svoje dijete je ponuditi sve informacije o zdravstvenom/emocionalnom stanju djeteta već prilikom inicijalnog intervjua sa stručnim suradnicima, kako bi odgajatelji i drugi djelatnici vrtića mogli učiniti sve što je moguće kako bi zajedno s roditeljima olakšali djetetu period prilagodbe na jaslice/vrtić, a time i kasnije pohađanje jaslice/vrtića.

U redovne skupine vrtića „Bajka“ uključuju se djeca s teškoćama i posebnim potrebama u razvoju, sukladno Pravilniku o upisu djece u dječje vrtiće grada Zagreba. Tijekom ljetnog upisnog roka procjenjuju se potrebe djece s teškoćama i mogućnosti uključivanja u vrtiće te se sukladno tome donosi odluka u uključivanju.

Prije uključivanja i samog dolaska djeteta s teškoćama u skupinu, obavlja se priprema za dolazak. Ta priprema uključuje planiranje skupina i uvažavanje razvojnih karakteristika i potreba pojedinog djeteta, priprema odgajatelja i informiranje o djetetu te dogovor oko praćenja prilagodbe. Uključivanje djece s teškoćama uglavnom se odvija tijekom druge polovice rujna. Svrha takve prakse je da se osigura mirnija atmosfera u skupini, upoznavanje odgajatelja s ostalom djecom u skupini, uspostavljanje rutine i prema potrebi, priprema djece za uključivanje djeteta s teškoćama.


Ispiši stranicu