Prijelazi unutar vrtića, između objekata

Dječji vrtić Bajka
Zorkovačka 8
10 000 Zagreb 


 
MOGUĆNOST PREMJEŠTAJAU DRUGI OBJEKT

Poštovani roditelji,

ukoliko želite da se Vaše dijete od 01.09.2023. premjesti u neki od naših objekata, molimo Vas da na web stranicama DV Bajka, u periodu od 20.do 24.ožujka 2023.,  popunite Zamolbu o prijelazu između objekata te ju vlastoručno potpisanu, pošaljete na e-mail: pedagogdvbajka@gmail.com,
Ovi podaci potrebni su nam kako bismo na vrijeme napravili odgovarajuću organizaciju rada i kvalitetno se pripremili za početak nove pedagoške godine.
Obavijest o statusu zahtjeva za premještaj u drugi objekt roditelji će dobiti u lipnju 2023.
                                         
Zahvaljujemo na suradnji!
 
                                                                                                            Ravnateljica:
                                                                      
                                                                                                           dr.sc. Marina Lujić


Zamolba za prijelaz između objekata 2023./2024.

Ispiši stranicu