Prijelazi unutar vrtića, između objekata

 DJEČJI VRTIĆ BAJKA
ZORKOVAČKA 8, ZAGREB
U Zagrebu, 23.03.2022.
 
MOGUĆNOST PREMJEŠTAJA
U DRUGI OBJEKT
 
Poštovani roditelji!
Ako želite da se Vaše dijete od 01.09.2022. premjesti u neki od naših objekata, molimo Vas da na web stranicama DV Bajka popunite Zamolbu o prijelazu između objekata te ju vlastoručno potpisanu, pošaljete na e-mail: pedagogdvbajka@gmail.com, najkasnije do 01.04.2022. godine.
Ovi podaci potrebni su nam kako bismo na vrijeme napravili odgovarajuću organizaciju rada i kvalitetno se pripremili za početak nove pedagoške godine.
Obavijest o statusu zahtjeva za premještaj u drugi objekt roditelji će dobiti u lipnju 2022.
                                         
Zahvaljujemo na suradnji!
 
                                                                                          Ravnateljica:
                                                                      
                                                                             Marina Lujić, mag. praesc.educ.


Zamolba - mogućnost premještaja u drugi objekt

Ispiši stranicu