Zahtjev za ostvarivanje prava na sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama grada zagreba od 1. siječnja 2024. godine

Poštovani roditelji / skrbnici,
S namjerom da posao oko prikupljanja dokumentacije za utvrđivanje cijene vrtića od 01. siječnja 2024. godine učinimo što lakšim, dajemo određene smjernice:
 • Obrazac Obavijesti o ostvarivanju prava na olakšice za 2024. godinu koji ste dobili, pročitajte prije popunjavanja Zahtjeva.
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšice zajedno sa Izjavom o članovima kućanstva te Izjavom o prihodima trebaju predati SVI roditelji.
  • Ukoliko se ne dostavi Zahtjev sa priloženim izjavama, roditelji plaćaju ekonomsku cijenu za redovan program – 252,17 eura.
  • Ukoliko ste suglasni sa cijenom od 79,63 eura (prihodi veći od 780,01 eura po članu kućanstva) te ne želite dostavljati dokumentaciju o prihodima, napišite pisanu izjavu da ne želite dostavljati dokaze i da ste suglasni da se obračunava najviši iznos sudjelovanja u cijeni programa.
  • Prazan primjerak Zahtjeva sa prilozima možete preuzeti kod odgojitelja u skupini djeteta.
 • Rokovi za dostavu Zahtjeva sa priloženim izjavama (29.02.2024.) te dokaza o ispunjavanju uvjeta (25.03.2024.) nisu usklađeni. Ukoliko ste u mogućnosti, dostavite sve zajedno.
 • Dokazi o ostvarivanju prava na olakšicu koji se predaju uz Zahtjev sa Izjavama:
  • Potvrda o visini dohotka i primitaka za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva za 2023. godinu (vidljiva sva primanja) sa Porezne uprave Ministarstva financija. Potvrdu možete skinuti s aplikacije e- građanin. (3 sigurnosna razina)
Obrtnici predaju PO-SD obrazac za 2023. godinu.
 • Potvrda iz banke o iznosu uplaćenog stambenog kredita u 2023. godini (12 anuiteta) sa kopijom Ugovora o kreditu – nekretnina kojom se rješava stambeno pitanje obitelji (prva strana sa strankama, stranice na kojima je vidljivo: rate kredita, trajanje, adresa nekretnine koja je predmet Ugovora, potpisi te pečat i ovjera javnog bilježnika).
 • Potvrda o uplaćenim mjesečnim iznosima najamnine u 2023. godini (najviše 12 mjesečnih najamnina) sa kopijom Ugovora o najmu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavac.
 • Dokaz o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva.
 • Ukoliko postoji novi član kućanstva, upišite OIB te dostavite dokaz o prebivalištu i rodni list
 • Zahtjeve s prilozima te dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljate matičnom odgojitelju u odgojnoj skupini djeteta kako se ne bi stvarale gužve u zatvorenoj koverti s imenom i prezimenom djeteta.
Za sve eventualne nejasnoće obratite se u računovodstvo vrtića.
Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i suradnji.
Računovodstvo DV Bajka

Obrazac za ostvarivanje prava na sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2024.docx 

Ispiši stranicu