Djeca s posebnim potrebama u prehrani

Za djecu s posebnim zdravstvenim, vjerskim i drugim prehrambenim potrebama se planira poseban jelovnik te se prilagođava način pripreme obroka.

Kako vrtić nije u mogućnosti nabavljati neke specifične namirnice, roditelji te djece mogu za pripremu ili konzumaciju donijeti namirnice, ali isključivo industrijski zapakirane.

Neophodno je da se svi roditelji djece s posebnostima u prehrani jave zdravstvenom voditelju ili voditelju prehrane kako bi se osiguralo da dijete dobije obroke kakve su mu potrebni.ZA SVA PITANJA SE MOŽETE OBRATITI ZDRAVSTVENIM VODITELJIMA I VODITELJU PREHRANE NA E-MAIL zdravlje.bajka@gmail.com
 


Ispiši stranicu