Raspored obroka

Dijete treba imati tri glavna obroka i 2 - 3 međuobroka u danu.

Sljedeći djetetove potrebe vrtić osigurava obroke po sljedećem rasporedu:

doručak za svu djecu je od 08:00h - 09:00h
prijepodnevna voćna užina 09:30h – 10:00h
ručak započinje ovisno o dobi djeteta i programu koje pohađa:

jasličke skupine između 11:15 - 11:30h

vrtićke skupine 11:45h - 12:30h
posljepodnevna užina je od 14:00h – 15:00h
večera za djecu smjenskog programa u 18:00h

 

*Za djecu s posebnim potrebama u prehrani planiraju se prilagođeni jelovnici koje možete tjedno vidjeti na našoj Internet stranici. Neophodno je da se roditelji djece koje trebaju posebnu prehranu jave zdravstvenom voditelju kako bi na vrijeme mogli planirati obroke.

 

*Poslije doručka započinju planirane aktivnosti u skupinama i zbog toga nismo u mogućnosti posluživati doručak iza 9h, osim ako niste dan ranije obavijestili odgojitelja o kašnjenju.

 

Zdravstvene voditeljice

 

 


Ispiši stranicu