Raspored obroka

Dijete treba imati tri glavna obroka i dva do tri međuobroka u danu .Slijedeći djetetove potrebe vrtić osigurava obroke i to po slijedećem rasporedu:

  • doručak za svu djecu je od 8-9 sati
  • prijepodnevna užina je u 10 sati
  • ručak započinje ovisno o dobi djeteta i programu tako da u jasličkim skupinama počinje u 11,15 a u nekim skupinama u 13,00 sati
  • poslijepodnevna užina započinje u 14,30
  • kasna užina započinje u 17 sati
  • večera za djecu smjenskog programa u 18 sati

Ispiši stranicu