Program zdravstvene zaštite djece

 

Programom zdravstvene zaštite obuhvaćena su područja: Prehrane, promocije i zaštite zdravlje , sigurnosti djece i higijene 

Program zdravstvene zaštite djece bazira se na : PROGRAMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA koje je propisalo Ministartsvo zdravlja RH, ZAKONU o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07. i 113/08. i 43/09) i dio je Plana i programa rada vrtića.

Primarna orijentacija na području zdravlja je svakako PREVENCIJA, koja obuhvaća mjere zdravstvene prevencije i edukaciju svih čimbenika u dječjem vrtiću vezano a vezano uz zdravlje.

Preventivni zdravstveni programi vrtića su:


Protuepidemiološke mjere -sprečavanje širenja zaraznih bolesti:
 

 • Higijenske mjere regulirane su Higijenskim protokolom vrtića 
 • Postupnici i naputci vrtića reguliraju mjere za specifične zdravstvene rizike
  • Postupnik za sprečavanje streptokoknih oboljenja
  • Postupnik za sprečavanje ušljivosti
  • Postupnik za zaštitu djece od izloženosti UV-zračenju za vrijeme boravka na zraku
  • Postupnik za sprečavanje širenja gastroenteristisa
  • Postupnik za prečavanje širenja konjuktivitisa
  • Naputak -Kada dijete treba isključiti iz kolektiva


Roditelji su dužni donijeti ispravnu Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić djeteta

Za djecu koja su zbog bolesti izbivala iz dječjeg vrtića roditelj ,prije ulaska djetea u skupinu moara dostaviti potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta.

Vrtić je dužan izvršiti provjeru dokumentacije o cijepljenju djeteta te uputiti roditelja, skrbnika odnosno posvojitelja djece na obvezu cijepljenja, ako ono nije obavljeno.

Prevencija poremećaja rasta i razvoja djece

Rast i razvoj djece u vrtiću pratimo po novim metodama koje je uvelo Ministartvo zdravlja po standardima Svjetske zdravstvene organizacije. U vrtiću mjerimo djecu dva puta godišnje , u jesen i proljeće, a u slučaju odstupanja postupamo po Programu prevencije poremećaja rasta i razvoja djece.
Pregledi vida u sklopu projekta Grada Zagreba i KB " Sveti Duh " vrtić već četvrtu godinu za redom organizira preglede djece četverogodišnjaka sa svrhom ranog otkrivanja poremećaja vida.

 

Priloženi dokument:

Postupak mjera za sprečavanje ušljivosti


Ispiši stranicu