Prijelazi između objekata DV Bajka

Poštovani roditelji,
 
ako želite da se Vaše dijete od 01.09.2024. premjesti u neki drugi naš objekt, molimo Vas da na web stranicama DV Bajka, u periodu od 26. veljače do 01. ožujka 2024.,  popunite Zamolbu o prijelazu između objekata te ju vlastoručno potpisanu, pošaljete na e-mail: pedagog@vrtic-bajka.hr.
Ovi podatci potrebni su nam kako bismo na vrijeme napravili odgovarajuću organizaciju rada i kvalitetno se pripremili za početak nove pedagoške godine.
Obavijest o statusu zahtjeva za premještaj u drugi objekt roditelji će dobiti tijekom lipnja 2024.
                                         
Zahvaljujemo na suradnji!

Zamolba za prijelaz između objekata 2024-2025.docx

Ispiši stranicu