Upis u posebne programe DV Bajka

Poštovani roditelji,
 
ako želite da se Vaše dijete od 01.09.2024. pohađa jednu od skupina s posebnim programom, molimo Vas da na web stranicama DV Bajka, u periodu od 26. veljače do 08. ožujka 2024.,  popunite izjavu o interesu te ju vlastoručno potpisanu, pošaljete na e-mail: pedagog@vrtic-bajka.hr.
Obavijest o statusu zahtjeva roditelji će dobiti tijekom lipnja 2024.
Upisi u posebne programe mogući su za djecu koja 01. listopada 2024. navršavaju 3 godine.
                                         
Zahvaljujemo na suradnji!

POPIS POSEBNIH PROGRAMA U KOJE MOŽETE UPISATI SVOJE DIJETE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2024./2025.:

POSEBAN PROGRAM

OBJEKT 

Poseban program cjelodnevnog učenja engleskog jezika
Engleski IZJAVA 2024-2025.

Centar, Humska, Pongračevo, Vrbani

Likovno stvaralaštvo kao poticaj za kreativnost i cjelovit razvoj djece rane i predškolske dobi
Likovni IZJAVA 2024-2025.

Centar

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori
Montessori IZJAVA 2024-2025.

Centar, Selska, Humska

Poseban program kinezioloških aktivnosti u radu s djecom predškolske dobi
Sport IZJAVA 2024-2025.

Humska

Poseban program STEAM obogaćen engleskim jezikom
STEAM engleski IZJAVA 2024-2025.

Selska, Vrbani

Posebni program rane stimulacije osjetila i poticanja senzorne integracije
Senzomotorika IZJAVA 2024-2025.docx
Centar, Humska, Vrbani

Posebni programi - obavijest za roditelje

 


Ispiši stranicu