Programi

Poštovani roditelji,

u nastavku predstavljamo nove posebne odgojno-obrazovne programe u našem vrtiću za pedagošku godinu 2023./2024.

Ukoliko želite uključiti dijete u jedan od posebnih programa, molimo Vas da ispunite i dostavite odgovarajuću izjavu na e-mail adresu pedagogdvbajka@gmail.com.


Ponuda posebnih programa DV Bajka za pedagošku godinu 2023./2024.

 


Ispiši stranicu