Programi

Poštovani roditelji,

primamo zahtjeve za uključivanjem djece u posebni program za 2021./2022. odgojno-obrazovnu godinu.

Ukoliko želite uključiti dijete u jedan od posebnih programa, molimo Vas da ispunite i dostavite odgovarajuću izjavu (osobnim dolaskom ili na e-mail adresu pedagogdvbajka@gmail.com):


ENGLESKI JEZIK

1. Posebni program učenja engleskog jezika - ZORKOVAČKA (od 4 do 7 god.)
 
2. Posebni program učenja engleskog jezika - HUMSKA (od 4 do 7 god.)

3. Posebni program učenja engleskog jezika - VRBANI (od 4 do 7 god.)


SENZOMOTORIKA


MONTESSORI
 
 
LIKOVNO STVARALAŠTVO

6. Posebni program "Likovno stvaralaštvo kao poticaj za kreativnost i cjeloviti razvoj djece rane i predškolske dobi" - ZORKOVAČKA (od 3 do 7 god.) 


Ispiši stranicu