10-satni primarni program

Naša polazišta u svakodnevnom životu s djecom u našem vrtiću
 

Temeljno polazište programa u vrtiću je Nacionalni kurikulum koji ima cilj utjecati na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na humanističko – razvojnom pristupu usklađenom s individualnim razvojem svakog djeteta.
 

NAŠA POLAZIŠTA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU S DJECOM U OKRUŽENJU NAŠEG VRTIĆA:

  • Dijete je vrijednost samo po sebi – humanističko odgojno obrazovna orjentacija 

  • Dijete ima pravo uživati i ostvarivati svoja prava

  • Dijete ostvaruje svoju osobnost i razvija se u neovisnu, odgovornu i plemenitu osobu, ako ima slobodu i mogućnost izbora

  • U svakoj mogućoj situaciji dogovarati se s djetetom, uvažavati i poštovati dijete

  • Dijete mora uvijek imati potpunu slobodu stvaralačkog izričaja jer kreativnost je visoko vrijedna osobina čovjeka i zato ju nastojimo poticati i razvijati kod svakog djeteta

  • Djetetu osigurati dovoljno vremena za igru

  • Igra je osnovna aktivnost djeteta u našem vrtiću u kojoj je dijete maksimalno aktivno, a kroz vlastiti aktivitet se i cjelovito razvija

  • Svakodnevno nastojimo da naš vrtić bude uvijek susretište radosti, smjeha i životnog optimizma, vrtić u kojem se potiču prave vrijednosti koje obogaćuju i oplemenjuju čovjeka 


Ispiši stranicu