10-satni primarni program

Temeljno polazište programa u vrtiću je Nacionalni kurikulum koji ima cilj utjecati na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na humanističko – razvojnom pristupu usklađenom s individualnim razvojem svakog djeteta.

NAŠA POLAZIŠTA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU S DJECOM U OKRUŽENJU NAŠEG VRTIĆA:
-Dijete je vrijednost samo po sebi – humanističko odgojno obrazovna orjentacija 
-Dijete ima pravo uživati i ostvarivati svoja prava
-Dijete ostvaruje svoju osobnost i razvija se u neovisnu, odgovornu i plemenitu osobu, ako ima slobodu i mogućnost izbora
-U svakoj mogućoj situaciji dogovarati se s djetetom, uvažavati i poštovati dijete
-Dijete mora uvijek imati potpunu slobodu stvaralačkog izričaja jer kreativnost je visoko vrijedna osobina čovjeka i zato ju nastojimo poticati i razvijati kod svakog djeteta
-Djetetu osigurati dovoljno vremena za igru
-Igra je osnovna aktivnost djeteta u našem vrtiću u kojoj je dijete maksimalno aktivno, a kroz vlastiti aktivitet se i cjelovito razvija

Svakodnevno nastojimo da naš vrtić bude uvijek susretište radosti, smjeha i životnog optimizma, vrtić u kojem se potiču prave vrijednosti koje obogaćuju i oplemenjuju čovjeka.


Ispiši stranicu