UPIS U POSEBNE PROGRAME

Poštovani roditelji,

ukoliko pedagoške godine 2023./2024. želite uključiti dijete u jedan od posebnih programa, molimo Vas da ispunite i dostavite odgovarajuću izjavu (osobnim dolaskom ili na e-mail adresu pedagogdvbajka@gmail.com):

ENGLESKI JEZIK

1. Posebni program učenja engleskog jezika  - CENTRALNI OBJEKT (od 3 do 7 god.)
 
         2. Posebni program učenja engleskog jezika  - CIGLENICA (od 3 do 7 god.)

         3.
Posebni program učenja engleskog jezika  - VRBANI (od 3 do 7 god.)MONTESSORI
 
4. Posebni program prema Montessori pedagogiji  - VRBANI (od 3 do 7 god)
 
 
LIKOVNO STVARALAŠTVO

5. Posebni program "Likovno stvaralaštvo kao poticaj za kreativnost i cjeloviti razvoj djece rane i predškolske dobi"  - CENTRALNI OBJEKT (od 3 do 7 god.)

SPORTSKI PROGRAM

       6.
Posebni program kinezioloških aktivnosti u radu s djecom predškolske dobi - Sportski program - CENTAR (od 3 do 7 god.)

       7. Posebni program kinezioloških aktivnosti u radu s djecom predškolske dobi - Sportski program - CIGLENICA (od 3 do 7 god.)

SENZOMOTORIKA

      8. Posebni program rane stimulacije osjetila i poticanja senzorne integracije    - CENTRALNI OBJEKT (od 1. do 3.god.)

      9. Posebni program rane stimulacije osjetila i poticanja senzorne integracije    - CIGLENICA (od 1. do  3.god.)

     10.Posebni program rane stimulacije osjetila i poticanja senzorne integracije  - VRBANI (
od 1. do  3.god.)

Ispiši stranicu