Program za djecu s poremećajem iz autističnog spektra

U našem vrtiću od 2008. godine organiziran je rad skupine s posebnim programom u koju se uključuju djeca sa sumnjom na razvoj poremećaja i /ili djeca s poremećajima iz autističnog spektra. Program se provodi u četiri odgojne skupine na područnom objektu Kuzminečka 12. Trajanje programa je poludnevno, od 7:00 do 12:30h. Svaka skupina obuhvaća 5 djece s kojima rade rehabilitator i odgajatelj.

Cilj rada ovih skupina je priprema djece s poremećajima iz autističnog spektra za integraciju.

Naime, zbog specifičnosti poremaćaja ta djeca teže se integriraju u redovne odgojne skupine ukoliko ne svladaju određena potrebna znanja i vještine. Način rada u našim skupinama s posebnim programom pruža specifičan način podučavanja potreban djeci s poremećajem iz autističnog spektra, a istovremeno pruža mogućnost „uvježbavanja“ interakcija s tipičnim vršnjacima uz primjerenu podršku stručnjaka.

Djeca u našem programu ostaju najduže 2 godine, nakon čega tim stručnjaka dječjeg vrtića Bajka preporučuje primjeren oblik daljnjeg uključivanja, ovisno o potrebama i mogućnostima djeteta. Svako je dijete s poremećajima iz autističnog spektra, kao uostalom i tipična djeca, specifično i jedinstveno, te se sagledava najbolji interes djeteta temeljen njegovim obilježjima i potrebnom razinom podrške.


Kako uključiti dijete u poseban program?

Prijave roditelja djece sa sumnjom na poremećaj iz autističnog spektra ili s poremećajima iz autističnog spektra primaju se u redovnom ljetnom upisnom roku, a nakon toga djeca prolaze procjenu primjerenosti programa za dijete koju vrši tim stručnjaka vrtića.

Procjena primjerenosti programa za djecu provodi se zbog specifičnosti programa i drugačijih mogućnosti tretmana u našem vrtiću (nego što je to u specijaliziranim ustanovama). Smatramo da je važno procjeniti da li naš program za dijete s poremećajem iz autističnog spektra dostatan i zadovoljava njegove potrebe. 

 


Ispiši stranicu