Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika


Program je verificiran od strane Ministarstva obrazovanja, te se ostvaruje unutar četiri odgojne skupine, po jedna u objektima Zorkovačka i Humska te dvije odgojne skupine u objektu Vrbani.


Temeljna obilježja programa:
 • cjelodnevni program (desetosatni)
 • za djecu od 3 godine nadalje
 • program se provodi od strane odgojitelja certificiranih za provođenje engleskog programa (Danijela Ančić, Iva Rozner, Ivona Miloloža, Maja Rendulić, Marija Kovačić, Ana Maslać, Antoneta Gregorić, Maja Percl Vrdoljak)
 • u skladu s humanističko-razvojnom koncepcijom (u prvi plan stavlja dijete, njegove potrebe i prava te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta)
 • stvaralačku upotrebu jezika i spontanost u govorenju
 • teme i sadržaji programa za rano usvajanje engleskog jezika u skladu su s temama redovnog programa vrtića


Cilj programa je upoznavanje djece sa engleskim jezikom i drugačijom kulturom kroz svakodnevne životne situacije i igru, kroz razne pjesme, priče, te obilježavanje anglosaksonskih blagdana i običaja.


Zadaće programa:
 • razvijati kod djece senzibilitet za engleski jezik                            
 • razvijati kod djece samopouzdanje u spontanom izražavanju na engleskom jeziku
 • poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika osigurati usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost djeteta
 • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku
 • razvijati postupno slušno razumijevanjem interes za izražavanjem na engleskom jeziku u sklopu izražajnih potreba djeteta u dnevnim životnim situacijama
 • poticati i ohrabrivati dječje pokušaje govorenja na engleskom jeziku
 • uvažavati djetetove posebnosti i osobnost prilikom usvajanja engleskog jezika
 • razvijati kod djeteta osjećaj za pravilan izgovor, intonaciju i ritam jezika
 • poticati i razvijati pamćenja svih oblika sadržaja stranog jezika (riječi,rečenica, pjesmica, pokretnih igara, brojalica, kratkih priča, recitacija)
 • razvijati sposobnost razumijevanja riječi iz kontekstaPoticanje djetetovog cjelokupnog razvoja uz primjenjivanje metoda učenja engleskog jezikaProgram se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika na način da dijete situacijski uči kroz igru. Komunikacija na stranom jeziku ostvaruje se spontano omogućavajući iskorištavanje urođenih djetetovih osobina kao želju za komuniciranjem.
 

Praćenje razvoja svakog djeteta dokumentira se razvojnim mapama (liste za praćenje razvoja djece, likovni radovi,fotografije, izjave, bilješke iz dječjih priča i razgovora…)


 


Ispiši stranicu