Posebni program ‘’STEAM OD MALIH NOGU’’ za djecu predškolske dobi

STEAM je interdisciplinaran pristup učenju koji se bazira na disciplinama znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (od eng. Science, Technology, Engeneering, Arts, Mathematics). STEAM pristup u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju odnosi se na pristup učenju koji je usmjeren prema razvoju kompetencija djece ali i odgojitelja. Kao posljedica pojave složenih društvenih, tehnoloških, ekonomskih i kulturnih izazova suvremenog društva na globalnoj razini, dolazi do potrebe značajnog preokreta pristupu učenja i poučavanja na svim razinama odgoja i obrazovanja.


„Svatko ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kojim se razvijaju ključne kompetencije i osnovne vještine. Ključne kompetencije i osnovne vještine potrebne su za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo.

 

STEAM je način poučavanja baziran na interdisciplinarnom pristupu koji pridonosi kritičkom razmišljanju i rješavanju problema, te je usko vezan sa situacijama i problemima iz svakodnevnog života.

 

STEAM akronim vuče podrijetlo iz engleskog jezika, a označava jedinstvenu paradigmu učenja koja se temelji na stvarnim interakcijama iz pet specifičnih disciplina:

S = SCIENCE (znanost)

T = TECHNOLOGY (tehnologija)

E = ENGINEERING (inženjerstvo)

A = ART (umjetnost)

M = MATH (matematika)


Svih pet STEAM disciplina integrirane su u našim svakidašnjim životima i mnogim važnim zanimanjima. STEAM pristup u obrazovanju postaje sve važnija tema u ranoj edukaciji. STEAM pristup učenju iznimno je važan zbog pet disciplina koje se koriste u aktivnostima svakodnevnog života. Ovakav pristup promovira kreativni i analitički način razmišljanja te eksperimentiranje i rješavanje problema (od. eng. problem solving) kroz metode pokušaja i pogreške. Svaka disciplina STEAM pristupa pomaže djetetu da raste i razvija se te lakše prolazi kroz svakidašnje izazove. 


Nikada nije prerano početi dijete upoznavati sa STEAM pristupom učenja (Steam mali istraživači, bez. Dat.) STEAM poučavanje može započeti jednostavnim primjerima iz svakidašnjeg života; npr. Kada nešto padne na tlo, djetetu je potrebno objasniti da je objekt pao zbog utjecaja gravitacije. Jednostavno rečeno; STEAM odražava stvarni život.
Progam STEAM od malih nogu provodi se u mješovitoj skupini na PO Selska, a provode ga odgojiteljice Jadranka Artuković i Irena Šmit.Ispiši stranicu