Program 'Likovno stvaralaštvo kao poticaj za kreativnost i cjelovit razvoj djece'

Djeca imaju potrebu podijeliti s drugima svoja iskustva i poimanja svijeta i društva, stoga je važno poticati i omogućiti im različite kreativne oblike izražavanja, a likovni jezik često je jedan od najdominantnijih i  najmanje sputan  način da se izraze.

Likovno izražavanje doprinosi razvoju kreativnosti korištenjem i kombiniranjem raznih materijala i tehnika.

Program „ Likovno stvaralaštvo kao poticaj za kreativnost i cjelovit razvoj djece “  kroz bogate likovne  sadržaje, aktivnosti, materijale i kreativne poticaje, djelovati će ne samo na razvoj djetetovih likovnih kompetencija (percepcija, predočavanja, oblikovanje i stvaranje, samopoimanje, samootkrivanje i izražavanje sebe) već i osigurati uvjete za kvalitetno učenje, stjecanje  znanja, interesa,  razvijanje navika i kompetencija ( komunikacijske, informacijske sposobnosti, društvene vještine, moralne vrijednosti i odgovorno djelovanje, poduzetništvo, tehničko- tehnološka kultura, prirodno- istraživalačka i mnoge druge). Što su njihova iskustva bogatija, djeca imaju više mogućnosti za ostvarivanje svojih kreativnih potencijala.

Program je namijenjen djeci od navršene 3. godine života do polaska u školu. Nositelji programa su  odgojitelji sa dodatnim edukacijama iz  područja likovnog stvaralaštva.

Provedba Programa Likovnog stvaralaštva usmjerena je  na uvažavanje djetetovih  potreba, poštivanje  prava djece kao i razvoj dječjih kreativnih potencijala:

  • svako dijete ima priliku otkriti lakoću stvaranja i originalnosti,  provesti u djelo svoje originalne ideje,

  • osigurati slobodu, prostor i dovoljno vremena da se prepuste lakoći stvaranja, da se izražavaju na način koji za njih ima osobito značenje,

  • umjetnički izraz dolazi iz djetetove nutrine,

  • dopustiti djeci da uživaju u slobodi koju im pruža materijal.Ispiši stranicu