Program 'Likovno stvaralaštvo kao poticaj za kreativnost i cjelovit razvoj djece'

Djeca imaju potrebu podijeliti s drugima svoja iskustva i poimanja svijeta i društva, stoga je važno poticati i omogućiti im različite kreativne oblike izražavanja, a likovni jezik često je jedan od najdominantnijih i  najmanje sputan  način da se izraze.

Likovno izražavanje doprinosi razvoju kreativnosti korištenjem i kombiniranjem raznih materijala i tehnika.

Program „ Likovno stvaralaštvo kao poticaj za kreativnost i cjelovit razvoj djece “  kroz bogate likovne  sadržaje, aktivnosti, materijale i kreativne poticaje, djelovati će ne samo na razvoj djetetovih likovnih kompetencija (percepcija, predočavanja, oblikovanje i stvaranje, samopoimanje, samootkrivanje i izražavanje sebe) već i osigurati uvjete za kvalitetno učenje, stjecanje  znanja, interesa,  razvijanje navika i kompetencija ( komunikacijske, informacijske sposobnosti, društvene vještine, moralne vrijednosti i odgovorno djelovanje, poduzetništvo, tehničko- tehnološka kultura, prirodno- istraživalačka i mnoge druge). Što su njihova iskustva bogatija, djeca imaju više mogućnosti za ostvarivanje svojih kreativnih potencijala.
Program se provodi na centralnom objektu (Zorkovačka 8).
Detaljnije o likovnom programu možete pogledati na njihovoj web stranici: 
https://cof-likovnost.webnode.
hr/o-nama/ .

Program je namijenjen djeci od navršene 3. godine života do polaska u školu, a provodi se u jednoj odgojnoj skupini na centralnom objektu, Zorkovačka 8. Nositelji programa su  odgojitelji sa dodatnim edukacijama iz  područja likovnog stvaralaštva.

Provedba Programa Likovnog stvaralaštva usmjerena je  na uvažavanje djetetovih  potreba, poštivanje  prava djece kao i razvoj dječjih kreativnih potencijala:

  • svako dijete ima priliku otkriti lakoću stvaranja i originalnosti,  provesti u djelo svoje originalne ideje,

  • osigurati slobodu, prostor i dovoljno vremena da se prepuste lakoći stvaranja, da se izražavaju na način koji za njih ima osobito značenje,

  • umjetnički izraz dolazi iz djetetove nutrine,

  • dopustiti djeci da uživaju u slobodi koju im pruža materijal.Ispiši stranicu