Posebni kraći program ranog učenja engleskoga jezika za djecu predškolske dobi

Program se temelji na suvremenim spoznajama da je predškolska dob povoljno razdoblje za usvajanje stranoga jezika. Stvaranjem uvjeta za učenje stranoga jezika u predškolskoj dobi omogućuje se brže i lakše usvajanje čistog izgovora i intonacije, a pored toga pridonosi razvoju osjećaja sigurnosti i samopouzdanja te spontanosti u izražavanju. 

Ovaj program integriran je u redovne programe vrtića i to kao kraći program dva puta tjedno po 45 minuta na PO Pongračevo, a može se ostvarivati i izvan redovnog programa vrtića. Program se provodi od listopada do lipnja, a tijekom rujna se skupljaju potpisi roditelja zainteresirane djece za rano učenje engleskog jezika.


Program ranoga učenja engleskog jezika ostvaruje se u posebno formiranim skupinama djece mješovite vrtićke dobi u dobi od 3. godine do polaska u školu, za koju su roditelji potpisali suglasnost i zahtjev za rano učenje engleskog jezika u vrtiću.


Program provodi odgojiteljica Ana Kolar položenim B2 stupnjem engleskog jezika (prema Europskom referentnom okviru), te edukacijom u području ranog učenja stranoga jezika. Odgojiteljica je kvalitetna govornica koja posjeduje posebnu

Ispiši stranicu