Posebni cjelodnevni alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori

 Poseban cjelodnevni alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori
 
 
Cjelodnevni alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori je cjelodnevni 10-satni program namijenjen djeci u dobi od 3. godine do 7. godine života. Nositelji programa su  odgojitelji sa dodatnim edukacijama iz  područja Montessori pedagogije.
Montessori sustav koncepcijski se razlikuje od ostalih pedagoških pristupa i sadrži jedinstven pristup djetetu i njegovim potrebama. To je filozofija razvoja prema kojoj pojedinac stječe operativna znanja potrebna za njegovo buduće sudjelovanje kao odrasle osobe u društvu. Osobnim djelovanjem i postizanjem uspjeha u svom radu dijete jača svoje samopouzdanje, razvija poštovanje, ljubav i pozitivnu suradnju sa drugom djecom kao osnovu za buduće demokratsko djelovanje.
 
Ciljevi Montessori pedagogije:

  1. Osnovni cilj Montessori pedagogije proizlazi iz pažljivo pripremljene okoline koja potiče djetetov interes, vodi ga  u  spontane, slobodno odabrane aktivnosti i djelovanje sukladno osobnim mogućnostima uz neznatnu pomoć odraslog.
  2. Sljedeći cilj je zadovoljiti djetetovu prirodnu potrebu za učenjem, koje „uči čineći“ vođeno vlastitom željom i interesima.
  3. Poticanjem razvoja svih djetetovih prirodnih potencijala razviti dijete u samostalno, samosvjesno, kreativno i uravnoteženo ljudsko biće.
 
Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja, a svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti:

  1. Vježbe iz praktičnog života
  2. Vježbe za razvoj osjetilnih sposobnosti
  3. Vježbe iz područja matematike
  4. Vježbe za razvoj govora, čitanja i pisanja
  5. Kozmički odgoj
Ovim vježbama dijete razvija finu motoriku, koordinaciju pokreta te koncentraciju pažnje. Svako dijete se tako osamostaljuje i uči završiti cijeli krug neke aktivnosti. Ove vježbe posebno su važne za razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

Program se provodi u jednoj odgojnoj skupini na centralnom objektu, Zorkovačka 8 i u jednoj skupini na područnom objektu, Selska cesta 95.Ispiši stranicu